ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੱਚ


ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ( ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ):ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ “ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ” ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

7574

7372

7170

6968

6766

6564

6362

6160

5958

5756

5554

5352

5150

4948

4746

4544

4342

4140

3938

3736

3534

3333

3231

3029

2827

2625

2423

2221

2019

18 17

16 15

1312

1110

0908

0706

0504

0302

0101

134219

217216

215214

213212