Gurpartap Sooraj Granth


ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰ੍ੰਥ “ਗੁਰਪ੍ਰ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ”…..!!

ਪਾਠਕਾਂ / ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

Book 1 – Gurpartap Suraj Granth Part 1
Book 2 – Gurpartap Suraj Granth Part 2
Book 3 – Gurpartap Suraj Granth Part 3
Book 4 – Gurpartap Suraj Granth Part 4
Book 5 – Gurpartap Suraj Granth Part 5
Book 6 – Gurpartap Suraj Granth Part 6
Book 7 – Gurpartap Suraj Granth Part 7
Book 8 – Gurpartap Suraj Granth Part 8
Book 9 – Gurpartap Suraj Granth Part 9
Book 10 – Gurpartap Suraj Granth Part 10
Book 11 – Gurpartap Suraj Granth Part 11