Live Talk Shows Schedule


ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|(ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ)
.
* ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ: >>>>ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ, ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ
.
* ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ:>>>>ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ, ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ
.
* ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ :>>>>ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ, ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ
.
* ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ :>>>>>ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ, ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ
.
* ਦਸਮ ਗ੍ਰ੍ੰਥ ਦਾ ਸੱਚ:>>>>>>>>>>>>>>>>>ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ, ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ
.
* ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ:>>>>>>>>>ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ, ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ

.
ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਐਨ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ